FKB YAZILIM TEKNOPARK'DA

Teknopark'ta bir ilk FKB Yazılım...

 

  Türkiye'de yüksek teknoloji sanayinin dünya ile rekabet edebilir noktaya taşınabilmesi ve Ar-Ge odaklı ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan Teknoparklar, üniversite öğretim elemanları, tasarım ve ürün geliştiricilerini ve sanayicileri bir araya getirerek devlet teşviki ile çalışabilecekleri ortak bir alan sağlıyor. Teknoparklar başta üniversite olmak üzere kuruldukları şehirlerdeki kamu kurumları, belediyeler, TSO’lar, sanayiciler ve özel teşebbüs ortaklığıyla kurulan bir Anonim Şirket statüsü taşıyor.

  Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Zonguldak’ta üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, teknoloji yoğun sanayi kuruluşlarını çekerek ve yenilerinin kurulmasını sağlayarak kentteki sanayi çeşitliliğini artırmak ve bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla Teknopark kurmak için başlattığı ve yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucunda Teknopark kuruldu ve bunun ilk yazılım firması olarak FKB Yazılım kabul gördü.